Sunday, 29 November 2015

Soal Ulangan Semester Fiqih Kelas IX (9) MTs Terbaru

Soal Ulangan Semester Fiqih Kelas IX (9) MTs Terbaru - Menghadapi ulangan Fiqih butuh persiapan yang matang dan maksimal. Karena kita akan banyak menghafal hukum-hukum Islam dan ayat Al-qur'an. Kita tidak bisa asal-asalan menjawab soal ulangan Fiqih. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan Soal Ulangan Semester Fiqih Kelas IX (9) MTs Terbaru kepada teman-teman. berikut Soal Ulangan Semester Fiqih Kelas IX (9) MTs Terbaru :

 1. Menurut bahasa, kurban berarti...
     a. Yang mendekati  b. Yang mendekatkan  c. Yang didekatkan      d. Pendekatan
2.  Pelaksanaan kurban meneladani kisah...
     a. Nabi Ibrahim & Nabi Ishak AS  
                        c. Nabi Muhammad SAW & Nabi Ibrahim AS
     b. Nabi Muhammad SAW & Nabi Ismail AS          d. Nabi Irahim AS & Nabi Ismail AS
3.  Diantara sunnah menyembelih binatang adalah membaca...
     a. Hamdalah                        b. Istigfar        
            c. Basmalah                 d. Syahadat
4.  Waktu yang tepat untuk pelaksaan kurban adalah...
     a. Dari matahari setinggi tombak, pada hari raya idul adha                         c. Pada hari tasyrik
     b. Sebelum shalat idul adha                                                                        d. Sebelum khutbah hari raya
5.  Menyebut nama Allah saat menyembelih hewan berarti...
     a. Memberi tahu Allah sebagai penciptanya                    
  
     b. Menghalalkan daging tersebut untuk dikonsumsi   
     c. Memohon restu kepada Allah sebagai penciptanya
     d. Tidak menyiksa hewan tersebut
6.  Seekor kambing untuk kurban dikatakan cukup umur jika telah mencapai usia...
     a. Dua tahun                       b. Tiga tahun                c. Satu tahun                d. Empat tahun
7.  Pengertian akikah menurut bahasa adalah...
     a. Kambing             b. Tebusan      
            c. Rambut                    d. Kulit
8.اَلْعَقِيْقَةٌ تُذْ بَحُ لِسَبْعٍ  hadits tersebut menjelaskan tentang akikah yaitu...
     a. Memotong rambut bayi                         
  c.menyembelih kambing hari ketujuh
    b. Memberi nama yang baik                      
  d. memberi bayi sesuatu yang manis
9.  Surah Al-Kautsar 1-3 umat islam diperintahkan untuk...
     a. Kurban                b. Puasa                      
            c. Haji                          d. Zakat
10.                                                                  Pelaksanaan akikah berkenaan dengan...
     a. Peringatan hari besar islam                     c. Hari kelahiran Nabi SAW
     b. kelahiran anak dalam keluarga               d. Hari raya idul adha
11.       Hubungan antara manusia dengan manusi lainnya disebut...
     a. Hiwaiah               b. Akidah        
            c. Muamalah                d. Ibadah
12.       Ijab kabul dalam jual beli termasuk...
     a. Syarat                  b. Rukun         
            c. Sunnah                     d. Mubah
13.       Yang termasuk pengertian jual beli adalah...
     a. Menukar emas dengan emas                  
            c. Menukar barang dengan barang
     b. Menukar hart dengan harta                    
            d. Menukar barang dengan kerelaan               
14.       Syarat bagi penjual dan pembeli, kecuali...
     a. Berakal               
                                    c. Melakukan transaksi dengan rela
     b. balig                   
                                    d. Pemilik sah barang, walaupun ia masih kecil          
15.       Berikut ini rukun jual beli, kecuali...
     a. Ijab kabul                        b. Berakal       
            c. Penjual                     d. Barang
16.       Jual beli yang dilakukan orang bodoh tidah sah karena...
     a. Akan menimbulkan kekacauan  
                        c. Akan menimbulkan kerugian
     b. Akan menimbulkan perkelahian
                        d. Akan menimbulkan penipuan         
17.       Berikut adalah barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan, kecuali...
     a. Bangkai ikan                   b. Khamar       
            c.kotoran                     d. Babi
18.       Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahuinya, maka...
     a. Dia bersekutu dengan syirik dan cacatnya                      c. Dia bersekutu dengan kerugian dan cacatnya
     b. Dia bersejutu dalam keuntungan dan cacatnya               d. Dia bersekutu dalam dosa dan cacatnya
19.       Sejelek-jelek manusia adalah...
     a. Orang yang suka menabung                   
                        c. Orang yang suka menimbun
     b. Orang yang suka memberi                     
                        d. Orang yang suka membayar                       
20.       اِنَّمَاالْبيْعَ عَنْ تَرَآضٍ  maksudnya...
      a. Jual beli suka sama suka                                               c. Jual beli ada manfaatnya
      b. Jual beli harus dengan orang  dewasa                            d. Jual beli atas barang sendiri
21.  Faktor penting yang mendorong manusia mengadakan hubungan kerjasama adalah,,,
    
 a. Adanya barang dari masing-masing orang                      c. Jual beli ada manfaatnya
    
 b. Adanya keinginan untuk membantu orang lain              d. Adanya kesadaran bahwa dirinya perlu orang lain
22.  Hubungan kerjasama sesama manusia disebut...
    
 a. Amaliah                         b. Gotong-royong                c. Jual beli             d. Muamalah
23.       Terlaksananya jual beli karena ada...
    
 a. Hajat dari tiap-tiap orang                                                             c. Hajat atau kebutuhan hidup
    
 b. Hajat yang berbeda satu dengan yang lain                     d.hajat yang beraneka ragam              
24.       Asas jual beli ialah...
    
 a. Baik sama baik   b. Banyak sama banyak                       c. Tunai sama tunai      d. Rela sama rela
25.       Tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli berarti...
    
 a. Tidak sah jual belinya                                        c. Batal transaksi jual beli       
    
 b. Tidak terjadi jual beli                                         d. Timbul kerugian dari pembeli         
26.  Jual beli hasil tanaman yang belum layak panen, termasuk jual beli yang dilarang agama karena...
    
 a. Menipu pembeli                                                 c. Mengandung unsur ketidak pastian
      b. Merugikan kedua belah pihak                            d. Merugikan penjual sendiri
27.       Tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli berarti...
    
 a. Cacat jual belinya                       b. Berdosa jual belinya            c. Tidak sah jual belinya          d. Tidak terjadi jual beli                             28.        Jual beli burung dara yang masih berkeliaran dinyatakan tidak sah karena...
    
 a. Barang yang diperjualbelikan tidak dapat dikuasai pembeli      
    
 b. Pembeli belum dapat melihat barang yang dibeli
     c. penjual terlampau berminat untuk berhual beli
     d. Belum tentu pembelinya benar-benar menyukainya
29.      
Khiar majelis ialah khiar yang terjadi...
    
 a. Sesama anggota majelis                                      c. Penjual pembeli masih dalam satu tempat
      b. Dalam/ diluar majelis                                          d. Ketika penjual & pembeli berpisah
30.                               Khiar menurut bahasa artinya...
    
 a. Ikhtiar                            b. Usaha                      c. Membeli                   d. Memilih
31.       Istilah garansi dalam peristiwa jual beli termasuk khiar...
    
 a. Syarat                             b. Aib                          c. Majelis                     d. Memilih
32.  Dalam Islam qiradh dianjurkan karena di dalamnya...
    
 a. Mengandung unsur saling membutuhkan                       c. Mengandung unsur tolong-menolong            
      b. Mengandung unsur budi pekert                          d. Mengandung unsur belas kasihan
33.  Riba menurut bahasa artinya...
    
 a. Bonus                             b. Tambahan                c. Kerelaan                  d. Pengurangan

34.  Riba fadli adalah riba yang terjadi dalam kasus..
    
 a. Pinjam- meminjam                     b. Upah                        c. Jual beli                   d. Sewa menyewa
35.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan...
    
 a. Zakat                              b.  Sadakah      c. Qiradh                      d. Jual beli

II.  Jawablah pertanyaan ini dengan benar !

1.   Apa yang dimaksud dengan kurban dan akikah?
2.
  Tuliskan hadits tentang ketentuan akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor
   
  kambing !         
3.
  Tulislah dua macam bentuk-bentuk jual beli dan sertakan dengan contoh !
4.
  Tuliskan Q.S. Al- Baqarah ayat 275 tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba !
5.
  Tulislah jenis-jenis riba beserta penjelasannya !

Semoga Soal Ulangan Semester Fiqih Kelas IX (9) MTs Terbaru ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan dirinya. Sehingga ketika menghadapi soal ulangan, teman-teman bisa dengan mudah menjawabnya. Terima kasih telah membaca Soal Ulangan Semester Fiqih Kelas IX (9) MTs Terbaru.

5 comments:

 1. Makasih artikel nya sob...meski bukan pelajaran lagi, tapi dgn baca soal ujian ini bisa belajar Dan mrngulang pelajaran sekolah dulu...

  ReplyDelete
  Replies
  1. hehehe iyaa gan...senang bisa saling berbagi dan membantu :D

   Delete
 2. wah bahaya ini klo udah share beginian pasti anak sekolah bisa tau jawaban nya sebelum dia mulai ulangan :v

  ReplyDelete
 3. Mau ulangan Smester nih
  baca baca dulu :D
  makasi gan

  ReplyDelete
 4. thanks bro.. buat nambah nambah referensi soal. saya punya soal bikinan sendiri, gimana cara memposting ya.. harus bikin blog dulu ya

  ReplyDelete