Sunday, 5 June 2016

Soal Pilihan Ganda Geografi Tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika

Soal Pilihan Ganda Geografi Tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika - Salah satu materi geografi yang akan kalian pelajari adalah tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika. Kalian akan mempelajari apa potensi, karakteristik, dan bagaimana penduduk di masing-masing wilayah tersebut. Saya rasa kalian sudah mempelajari materi tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan Soal Pilihan Ganda Geografi Tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika.
1. Pusat pertumbuhan ialah ....

A. wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga mempengaruhi kawasan-kawasan di sekitarnya.
B. wilayah yang berada di tengah-tengah kota, karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya.
C. wilayah yang letaknya di sekitar kota, dan dikelilingi oleh desa-desa.
D. wilayah yang berada jauh di pusat kota, dan wilayah yang ada di sekitarnya sangat berpengaruh terhadap wilayah itu.
E. wilayah yang sedang tumbuh bersama-sama wilayah lain di sekitarnya.


2. Teori tempat sentral dikemukakan oleh ....
A. Sir Issac Newton                D. W.J. Reilly
B. Prof. R. Bintarto                 E. K.J. Knasky
C. Water Christaller


3. Tempat sentral berhierarki tiga, oleh Christaller disebut ....
A. kasus pasar optimum
B. situasi lalu lintas minimum
C. kasus pasar minimum
D. situasi konektivitas optimum
E. situasi lalu lintas optimum


4. Berapakah tingkat pengaruh optimum yang diharapkan dari pembangunan lokasi terminal kendaraan di tempat sentral berhierarki empat ? ....
A. ½             D. 1/6
B. 1/5            E. 1/4
C.1/3

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pusat kegiatan administratif pemerintahan ialah, kecuali ....
A. harus dapat mempengaruhi setengah dari daerah di sekitarnya
B. harus dapat menjangkau dan dijangkau kawasan yang berada di bawahnya
C. lokasi berada di wilayah yang beradius relatif sama dari semua arah
D. berada pada rute kendaraan umum yang terjangkau semua arah
E. semua jawaban benar


6. Plato besar yang menghadap ke Laut Merah dan melereng ke timur hingga melalui Lembah Tigris merupakan bagian dari kawasan ....
A. Plato Arabia             D. Plato Yuna
B. Plato Tigris               E. Plato Indo-China
C. Plato Semenanjung India


7. Yordania, Libanon, Syiria, Irak, dan Iran merupakan negara-negara yang masuk ke dalam kawasan ....
A. Asia Utara                 D. Asia Barat Daya
B. Asia Tengah              E. Asia Tenggara
C. Asia Timur


8. Sedangkan negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Selatan ialah, kecuali ....
A. India                    D. Bangladesh
B. Afghanistan         E. Tibet
C. Pakistan


9. Di sela-sela Pegunungan Indo-Malaysia terdapat hamparandataran rendah yang letaknya di lajur aliran dan delta sungai-sungai besar di kawasan itu, yaitu ....
A. Sungai Mekong, Irawadi, Salween, Chao Phraya, dan Kapuas
B. Sungai Huai, Huangho, Ren, Irawadi, Chao Phraya, dan Barito
C. Sungai Mekong, Huangho, Salween, Huai, dan Kapuas
D. Sungai Irawadi, Huangho, Chao Phraya, Kapuas, dan Barito
E. Sungai Mekong, Salween, Chao Phraya, Huangho, dan Fen


10. Komoditi ekspor utama Korea Selatan ialah ....
A. padi, jagung, serat, sayuran
B. karet, teh, kopi, kapas
C. buah-buahan, kina, kapas, tebu
D. cokelat, tebu, rami, sayuran
E. kapas, serat, rami, sutera


11. Hubungan dagang antara Korea dengan Indonesia telah berlangsung lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya barang-barang produksi Negeri Ginseng itu yang beredar di Indonesia, contohnya ....
A. mobil Toyota                D. Televisi Sharp
B. motor Honda                E. mobil Hyundai
C. pesawat terbang Boeing


12. Pulau Jepang yang terbesar ialah ....
A. Hokkaido                D. Honshu
B. Kyushu                    E. Sado
C. Shikoku


13. Hanya sebagian kecil saja kawasan Jepang yang dimanfaatkan lahan pertanian. Hal ini karena tanahnya ....
A. gersang
B. sering dilanda gempa
C. mudah longsor
D. terjal (bergunung-gunung)
E. kering


14. Yang termasuk ke dalam kota industri utama Jepang ialah, kecuali ....
A. Yokohama                   D. Tokyo
B. Nagoya                         E. Nagasaki
C. Kobe


15. Dua negara bagian Amerika Serikat yang letaknya jauh terpisahkan dengan ke 48 negara bagian lainnya ialah ....
A. Alaska dan Hawaii
B. Illionis dan Indiana
C. Kansas dan Oklahoma
D. Missouri dan Kentucky
E. Alabama dan Louisiana


16. Suatu daerah di kawasan Amerika Serikat yang iklimnya tidak jauh beda dengan iklim di Indonesia ialah ....
A. pantai utara bagian barat
B. wilayah Alaska
C. pantai barat laut
D. kepulauan Hawaii
E. wilayah Teluk Meksiko


17. Penduduk asli kawasan Alaska ialah ....
A. Indian                D. India
B. Eskimo              E. Inggris
C. Negro


18. Vegetasi (kelompok tetumbuhan) yang terdapat di Quibec, Ontaro, dan Manitoba-Kanada ialah ....
A. padang rumput
B. cemara balsam dan poplar
C. tetumbuhan berdaun lebar dan birch putih
D. semak belukar
E. tumbuhan berdaun jarum dan yang berdaun lebar


19. Sebagian besar penduduk Kanada ialah keturunan ....
A. Inggris                   D. Belanda
B. Prancis                   E. Cina
C. Jerman


20. Daerah penghasil gandum Kanada ialah ....
A. Labrador, Kittimat, dan Manitoba
B. Prince Rupert, Trail, dan Kootenay
C. Victoria, Nova Scotia, dan New Founland
D. Theoford, Kootenay, dan Ontario
E. Alberta, Manitoba, dan Saskatchewan

ISIAN1. Lukiskan formasi kawasan pasar yang optimum dalam bentuk geometri heksagonal !
2. Jelaskan secara singkat wilayah-wilayah pembangunan yang termasuk ke dalam Wilayah Pembangunan Utama B ?
3. Wilayah Pembangunan Bandung Raya dijadikan pusat pembangunan apa saja ?
4. Apa kesimpulanmu mengenai pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia ?
5. Sebutkan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat !
6. Jelaskan secara singkat struktur dan wujud fisik kawasan Asia Tenggara !
7. Apa saja ciri-ciri dan khas kawasan Asia Tenggara ?
8. Potensi alam Asia Tenggara memiliki nilai strategis, mengapa ?
9. Bagaimana posisi kawasan Asia Tenggara dalam kaitannya dengan percaturan ekonomi dunia ?
10. Sebutkan beberapa persamaan bangsa-bangsa AsiaTenggara ditinjau dari aspek sosial budaya !
11. Jelaskan secara singkat bentang alam Benua Eropa !
12. Sebutkan hasil-hasil industri negeri Belanda ! Bagaimana pasarannya di negeri kita ?
13. Mengapa wilayah barat laut Jerman beriklim Laut  Sedang ?
14. Jelaskan batas-batas kawasan negara Prancis !
15. Sebutkan hasil-hasil pertanian Prancis ! Bagaimana potensinya dalam kaitannya dengan perdagangan dunia ?
16. Apa sebabnya kawasan Cina bagian selatan mengalami iklim muson, sedangkan bagian utaranya beriklim continental ?
17. Di daerah Cina bagian manakah musim dingin akan berlangsung lebih lama ?
18. Apa yang menyebabkan Korea terpecah ?
19. Apa yang kamu ketahui mengenai perbedaan antara Korea Utara dengan Korea Selatan ?
20. Jelaskan secara singkat batas-batas kawasan Jepang!
Semoga dengan adanya Soal Pilihan Ganda Geografi Tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika ini kalian akan semakin memahami dan menguasai materi geografi tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika. Kalian bisa lebih paham potensi, penduduk, dan bagaimana karakterisitik dari daerah tersebut secara mendalam. Terimakasih telah membaca Soal Pilihan Ganda Geografi Tentang Wilayah Asia, Eropa, dan Amerika.

0 komentar:

Post a Comment